Baseboard ID table

From Technologic Systems Manuals (sandbox)
TS-Baseboard IDs
ID Baseboard
0 TS-8200
1 Reserved, do not use
2 TS-TPC-8390
4 TS-8500
5 TS-8400
6 TS-8160
7 TS-8100
8 TS-8820-BOX
9 TS-8150
10 TS-TPC-8900
11 TS-8290
13 TS-8700
14 TS-8280
15 TS-8380
16 TS-AN20
17 TS-TPC-8920
19 TS-8550
20 TS-TPC-8950
22 TS-8551
42 Reserved for customer use, never used by us
255 TS-8200